Ungdomskriminalitetsnævnet

Forebyggelse af ungdomskriminalitet - fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser for børn og unge.

Læs mere

NYHED

Besøg af justitsministeren i Ungdomskriminalitetsnævnet

Justitsministeren besøger Ungdomskriminalitetsnævnet tirsdag den 9. august 2022 om eftermiddagen. Besøget afvikles i Ungdomskriminalitetsnævnets mødelokale i Københavns Byret.

Årsberetning

Her kan du læse Ungdomskriminalitetsnævnets årsberetning

Video og folder

Her kan du se en video og læse en folder om sagens forløb i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Rettigheder og pligter

Som part i en sag, der bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du nogle rettigheder og pligter.

Få overblik over dem her.