Til advokater

Ungdomskriminalitetsnævnet skal tilbyde forældremyndighedsindehaverne og en ung, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand i en sag om:

  • Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på en institution, indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • Anbringelse uden for hjemmet
  • Tilbageholdelse under en anbringelse
  • Samvær og kontakt
  • Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • Ændring af anbringelsessted

Der gælder de samme regler om salær og godtgørelse for udlæg til advokater som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Mere information, blanketter mv. vil blive gjort tilgængelig snarest. Har du brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Advokater til varetagelse af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet

I magasinet Advokaten 04/2019, side 33, søgte Ungdomskriminalitetsnævnet advokater til varetagelse af sager for Ungdomskriminalitetsnævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet har i opslaget ved en beklagelig fejl anført, at det er en forudsætning for optagelse på listen, at ansøger ikke er fyldt 70 år. Dette krav stilles ikke, og der indrykkes en berigtiget annonce i Advokaten snarest. Se den berigtigede annonce her. Det er ikke nødvendigt, at de advokater, der har søgt om optagelse på listen på den første annonce, på ny angiver, at de ønsker optagelse på listen.