Til sagsbehandlere

 

Når en sag bliver henvist til nævnsbehandling, er det kommunen, der skal oplyse sagen og komme med en indstilling til nævnet om, hvordan sagen bør afgøres. Kommunen laver en ungefaglig undersøgelse, der kan danne grundlag for nævnets afgørelse i sagen, medmindre kommunen vurderer, at barnets eller den unges forhold allerede er tilstrækkelig belyst i tidligere undersøgelser.

Når kommunen har udarbejdet en ungefaglig undersøgelse – hvis ikke sagen allerede er tilstrækkelig oplyst – og en indstilling til sagens afgørelse, skal kommunen sende sagens akter til nævnet.  Sagsmaterialet skal også sendes til parterne og ungekriminalforsorgen.

På nævnsmødet forelægger kommunen sagen for nævnet. Forelæggelsen består af en kort redegørelse for sagens baggrund, indholdet og konklusionerne i den ungefaglige undersøgelse samt en gennemgang af kommunens indstilling.

Forelæggelsen har til formål at sikre, at samtlige de tilstedeværende kender udgangspunktet for den drøftelse, der skal foregå på nævnsmødet.

Du kan også i Håndbog til behandling af sager omfattet af lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet samt i Ungdomskriminalitetsnævnets årsberetninger læse mere sagernes behandling.
Find skabelon til ungefaglig undersøgelse her.
Find skabelon til kommunens indstilling her.
Find skabelon til bilagsfortegnelse her.

Du kan her se folder om Ungdomskriminalitetsnævnet (printvenlig udgave af folder).

Du kan også se en video om Ungdomskriminalitetsnævnet og få mere baggrundsviden i tilhørende vejledningsark til fagprofessionelle (printvenlig udgave af vejledningsark).

Har du brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.