Til tolke

Sekretariatet indkalder efter behov en tolk til nævnsmødet, der kan tolke til og fra forældremyndighedsindehavernes og barnet eller den unges modersmål.

Det gælder også for tolkning i forbindelse med barnet eller den unges eller en forældremyndighedsindehavers forberedende møde med en advokat, som er tildelt den pågældende i henhold til § 46, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Der anvendes tolke jf. den af Rigspolitiet indgåede rammeaftale med virksomheden EasyTranslate. Tolke honoreres ligeledes i overensstemmelse med denne aftale.

Mere information mv. vil blive gjort tilgængelig snarest. Har du brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet.