Ungdomskriminalitetsnævnet

Forebyggelse af ungdomskriminalitet - fastlæggelse af målrettede, individuelle indsatser for børn og unge.

Læs mere

Årsberetning

Her kan du læse Ungdomskriminalitetsnævnets årsberetning

Video og folder

Her kan du se en video og læse en folder om sagens forløb i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Rettigheder og pligter

Som part i en sag, der bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du nogle rettigheder og pligter.

Få overblik over dem her.