Rettigheder og pligter

Når din sag bliver behandlet ved Ungdomskriminalitetsnævnet, har du både rettigheder og pligter.

Rettigheder

Som part i sagen har du ret til at:

 • Se sagens akter
 • Udtale dig om sagen
 • Have en partsrepræsentant
 • Have en bisidder
 • Få gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år, og sagen vedrører:
  • gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution
  • indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
  • anbringelse uden for hjemmet
  • tilbageholdelse under en anbringelse
  • samvær og kontakt
  • opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
  • ændring af anbringelsessted
 • Klage over nogle afgørelser

Pligter

 • Du skal være til stede under nævnsmødet

Bortset fra retten til en bisidder, så har forældremyndighedsindehaverne samme rettigheder og pligter.

 

Privatlivspolitik

Du kan i Privatlivspolitik for Ungdomskriminalitetsnævnet og nævnets sekretariat få nærmere information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler, og på hvilket grundlag det sker.